Astigmat, Miyop ve Hipermetrop Nedir?

Astigmat, Miyop ve Hipermetrop Nedir?

Gözümüzün en öndeki şeffaf tabakasının, yani korneanın, doğuştan kaynaklanan bir şekil bozukluğu olan astigmatizma, gözün optik sistemini etkileyen bir durumdur. Normalde korneanın yuvarlak bir şekli olması beklenirken, astigmatizma durumunda kornea daha eliptik bir yapıya sahiptir. Bu durum, baktıkları nesneleri kenarları uzamış ve dağılmış şekillerde görmelerine neden olur. Astigmatik kişiler, hem uzağı hem de yakını bulanık olarak görebilirler. Yüksek astigmatizma derecesine sahip olanlar genellikle göz ağrısı ve baş ağrısı yaşayabilirler.

Miyopi, yani uzağı net görememe, gözün normalden daha uzun olmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Miyopik kişiler uzağı bulanık görmeye eğilimlidirler ancak yakını daha net görebilirler. Gözlerini kısarak odaklanmaya çalışmak sık görülen bir belirtidir ve bu da baş ağrısına yol açabilir. Miyopinin tedavisi için gözlük, kontakt lens, lazer tedavisi veya göz içi mercek ameliyatı gibi yöntemler kullanılabilir.

Hipermetropi ise, gözün ön-arka çapının normalden daha kısa olmasından kaynaklanır. Bu nedenle yakını net görememe sorunu yaşanırken, uzağı daha rahat görebilirler. Ancak yüksek dereceli hipermetropi durumunda uzak görüş de net olmayabilir, özellikle 40 yaşından sonra. Hipermetropik kişiler okurken harfleri kaydırma eğiliminde olabilir ve uzun süreli okuma sonrasında göz çevresi ve baş ağrısı yaşayabilirler.

Hipermetropi, miyopi ve astigmatizma gibi durumlar için gözlük ve kontakt lens kullanımı yaygın bir tedavi yöntemidir. Ayrıca, bu görme sorunlarını düzelten lazer tedavisi ve göz içi mercek ameliyatları da tercih edilebilir. Bu yöntemlerden herhangi biri ile tedavi edilen kişiler, gözlük veya kontakt lens kullanmadan net görüşe sahip olabilirler. Ancak tedavi sonrası tamamen sıfır numara garantisi verilemez. Örneğin, miyopi için lazer tedavisi olan 100 kişinin yaklaşık 95’i gözlük veya kontakt lenssiz net görebilir.

Presbiyopi ise, 40 yaşından sonra ortaya çıkan yakın görüş bozukluğudur. Göz içindeki lensin esnekliğini kaybetmesi nedeniyle yakını net görmekte zorluk yaşanır. Bu durumda okuma gözlüğü kullanmak yaygın bir çözümdür.

Astigmatizma, miyopi, hipermetropi ve presbiyopi gibi görme sorunları farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar ve çeşitli tedavi yöntemleri ile düzeltilebilir. Gözlük, kontakt lens, lazer tedavisi ve göz içi mercek ameliyatları gibi seçenekler, kişinin görme sorununa ve tercihlerine göre uygulanabilir.

Depresyon

Depresyon

Depresyon, zihinsel ve duygusal bir durumdur ve yaygın olarak “depresif