Açık Nefrektomi

Açık Nefrektomi Nasıl Yapılıyor?

Eğer alıcı ve verici, böbrek nakli için gerekli tıbbi değerlendirmelerden olumlu sonuçlar almışlarsa, böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirilir. Bu ameliyat, vericiden böbreğin alınması ve alıcıya transfer edilmesini içerir.

Alıcı Operasyonu

Böbrek nakli ameliyatında alıcı operasyonu, günümüzde de 60 yıl öncesindeki gibi benzer bir şekilde uygulanmaktadır. Alınan böbrek, alıcının sağ veya sol kasığına yerleştirilir. Bazen pankreas nakli de düşünüldüğünde, böbrek yetmezliği olan hastalarda sağ kasık pankreas için ayrılırken, böbrek sol kasığa yerleştirilir.

Diğer hasta gruplarında genellikle ilk tercih sağ kasıktır. Hastalara sağ kasık bölgesinden ‘J’ harfi şeklinde uzanan yaklaşık 15-20 cm uzunluğunda bir kesik yapılır. Böbrek, karın zarının arkasına yerleştirilir. Ardından atardamar, toplardamar ve idrar yolu bağlantıları sağlanır.

Ameliyat sonrasında genellikle 3-4 gün içinde dren adı verilen bir tüp takılır. İdrar yolu bağlantısı yapıldığında, idrar yolunu açık tutmak için bir stent takılır. Bu stent, genellikle 3-4 hafta sonra hafif anestezi altında üroloji ekibi tarafından çıkarılır. Operasyon bölgesi dikiş veya tellerle kapatılır. Bu dikişler veya teller, operasyondan yaklaşık 3 hafta sonra poliklinik ortamında alınır.

Hasta Böbreklerin Çıkarılması

Hasta böbrekler, enfeksiyon veya kanser riski taşıdığında veya polikistik böbrek vakalarında, nakil öncesi veya nakil sırasında çıkarılabilir. Ancak hastanın kendi böbreklerinin alınması, genel olarak bu durumlar dışında gerekli olmaz.

Nefrektomi Nedir?

Böbreğin çıkarılma işlemine nefrektomi denir. Nefrektomi, açık ve kapalı olmak üzere iki temel şekilde gerçekleştirilir.

NOTES: Doğal Açıklık Cerrahisi ile Böbrek Bağışı

Doğal Açıklık Cerrahisi ile Böbrek Bağışı (NOTES), mevcut doğal açıklıktan yani vajinadan böbreğin çıkarılması işlemidir. Bu yöntem, cerrahi bir prosedürdür ve daha az invaziv bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Beyin Kanaması

Beyin Kanaması

Beyin Kanaması Nedir? Beyin Kanaması Nasıl Anlaşılır? Beyin Kanaması Sonrası

İmpetigo

İmpetigo

İmpetigo, bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle ciltte oluşan bulaşıcı bir deri