Nöroendokrin tümörler

Nöroendokrin tümörler

Nöroendokrin tümörler (NET), sinir sistemi ve endokrin sistemde yer alan nöroendokrin hücrelerden kaynaklanan bir tümör grubunu ifade eder. Nöroendokrin hücreler, sinir sistemi ve endokrin sistemi arasında iletişim sağlayan özel hücrelerdir ve hem sinir sistemi hem de hormon üreten endokrin bezlerde bulunabilirler.

Nöroendokrin tümörler, genellikle yavaş büyüme gösteren, ancak bazı durumlarda daha agresif olabilen tümörlerdir. Bu tümörler, vücudun farklı bölgelerinde ortaya çıkabilir. En sık görülen nöroendokrin tümörler, akciğerler, pankreas, ince bağırsak, kalın bağırsak ve mide gibi organlarda meydana gelir. Bu tümörler, endokrin sistem tarafından salgılanan hormonların aşırı üretimine neden olabilir ve bu da karakteristik belirtilere yol açabilir.

Nöroendokrin tümörler, genellikle klinik belirtilere, görüntüleme testlerine (örneğin, bilgisayarlı tomografi-BT, manyetik rezonans görüntüleme-MRG) ve dokudan alınan örneklerin incelenmesine dayanarak teşhis edilir. Bazı nöroendokrin tümörler, spesifik bir tür hormonun salgılanmasıyla ilişkilendirilebilir ve bu hormonun seviyelerinin ölçülmesi de tanıya yardımcı olabilir.

NET’lerin tedavisi, tümörün yerleşim yeri, boyutu, yayılma derecesi ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, kemoterapi, hedefe yönelik ilaçlar ve radyoterapi yer alabilir. Bazı durumlarda, hormon salgılayan nöroendokrin tümörlerde hormon replasman terapisi de kullanılabilir.

Nöroendokrin tümörler, çeşitli seyirler gösterebilir ve prognozları tümörün türüne, evresine ve yayılma durumuna bağlı olarak değişir. Erken teşhis ve uygun tedavi ile birlikte, bazı nöroendokrin tümörlerin iyi bir prognoza sahip olduğu ve uzun süreli kontrol altında tutulabildiği görülmüştür. Ancak, daha agresif tümörlerde tedavi zorlu olabilir ve prognoz daha kötü olabilir.

Anksiyete

Anksiyete

Anksiyete, psikolojik bir rahatsızlık olarak da bilinen kaygı bozukluğu olarak

A vitamini

A vitamini

A Vitamini, sağlığımız için son derece önemli olan yağda çözünen